Σχολή προπονητών Γ' Κατηγορίας (Αθήνα): Παράταση υποβολής αιτήσεων

27/06/2017 19:54719ΣΕΠΠΕ ΕΟΠΕ, ΕΣΑΠ
Ετικέτες: Σχολή προπονητών
be a maverick

Μετά από αίτημα της Ε.Ο.ΠΕ, η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτήσεων έως και τις 10/7/2017.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρει:

«Προκειμένου για την επιτυχή κατάθεση των δικαιολογητικών και μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως και 10.7.2017. (Αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής ή κατάθεση αυτοπροσώπως)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής από την Υπουργική Απόφαση:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/155850/9049/1810/1414/2.5.2017
ΑΔΑ:75Ο44653Π4-4ΡΗ (ΦΕΚ 1543/ Β/4.5.2017)

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Αναστασία Σκαμάγκη»


Σχετικά Άρθρα